Polityka Prywatności

Obowiązek informacyjny

 

 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Laboratorium Śpiewu i Mowy Magdalena Kot, z siedzibą we Wrocławiu (50-427) ul. Krakowska 100 – dalej „Laboratorium”.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się bezpośrednio z Administratorem:

  • Numer telefonu: 662 287 354
  • Adres email: m.kot@vocalize.pl

 

  1. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 

           

CEL PRZETWARZANIA

                                  

PODSTAWA PRAWNA

                       

Jako twój kontrahent jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu jej realizacji umowy                                   

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani prowadzić spełniać obowiązki podatkowe, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 29                                 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.)      

                       

Przedsiębiorca ma prawo dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych osobowych w tym celu Art. 6 ust. 1 lit. h RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona naszych praw

                       

Dzięki uzyskanej zgodzie, jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

 

 

  1. Z uwagi na fakt, że jesteśmy przedsiębiorcą musi spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całego przedsiębiorstwa. W związku z czym Twoje dane mogą przekazywane do:

 

  • organów publicznych w celu realizacji nałożonych obowiązków prawnych, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe, itp.

 

  • podmiotów świadczących usługi prawne, księgowe oraz doradcze w celu dochodzenia należnych roszczeń oraz realizacji obsługi księgowej.

 

  1. Czas przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od obowiązywania umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w treningach emisji głosu.

 

  1. Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże konieczne w celu należytego wykonania zawartej między nami umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożność zawarcia umowy między nami.

 

  1. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możesz zmienić, usunąć (nie wcześniej niż wygaśnięcie umowy).